Søk
Close this search box.

Er firmagaver skattepliktige? Her er en grei oversikt med skatteregler for gaver!

Vi får stadig vekk henvendelser angående skatteregler for gaver fordi mange opplever regelverket rundt beskatning av firmagaver og profileringsartikler som uoversiktlig. Her gir vi deg de viktigste punktene du bør kjenne til når det kommer til skatteregler for gaver.

FIRMAGAVER MED LOGO

Kostnader til gaver med firmalogo/firmamerke anses som en fradragsberettiget reklamekostnad for virksomheten. Forutsetningen er at gjenstandene er utformet med reklame for øyet, i et større antall og at kostnadene pr. gjenstand ikke overstiger kr 260,–

GAVER UTENOM JUBILEER – TYPISK JULEGAVER

Gaver/firmagaver utenom jubileer mv. kan gis med inntil 5000,– per inntektsår. Det er en forutsetning at gaven gis i form av en gjenstand (for eksempel julekurv, gavekort som ikke kan innløses i kontanter eller lignende). Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver ikke kan kreve fradrag for utgiften til denne typen gaver. I henhold til skattereglene, så er regelen slik at dersom verdien av gaven utgjør mer enn 5000,– skattlegges det overskytende.

SKATTEREGLER FOR GAVER TIL ANSATTE

Hva kan man gi i gave? Gaver til de ansatte kan være nesten hva som helst, sett bort i fra penger, men det finnes visse skatteregler som må følges.

HER ER EN KORT OVERSIKT OVER DE GJELDENE SKATTEREGLENE:

Gaver opp til en verdi på 5000,– (eksklusiv frakt) per år er skattefri for mottaker. Dette betyr at kostnaden ikke er fradragsberettiget for selskapet, og selskapet trenger heller ikke betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

Hvis totalsummen av gaver gitt til ansatte i løpet av året har oversteget 5000,– er det overskytende skattepliktig på mottakers hånd, og selskapet må beregne arbeidsgiveravgift. Selskapet får i slike tilfeller også fradrag for kostnaden – det som overstiger 5000,– (eks. frakt) per ansatt.

Vær oppmerksom på at små gaver av bagatellmessig verdi som blomster, konfekt, en rimelig vinflaske o.l. normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker. Disse gavene vil da ikke inngå i beløpsbegrensningen på 5000,– (eks frakt). Disse bagatellmessige oppmerksomhetene kan arbeidsgiver kreve skattemessig fradrag for. Merk deg her at slike oppmerksomheter gjelder også utenfor ansettelsesforhold.

Gaver til forretningsforbindelser er som hovedregel ikke fradragsberettiget. Dette gjelder både skatt og merverdiavgift.

For at gaven ikke skal være skattepliktig for mottaker er det en beløpsbegrensning på 240,– per gave. Disse gavene vil være skattemessig fradragsberettiget for selskapet, men selskapet får ikke momsfradrag for beløpet. Dersom gaven/reklameartikkelen har en bagatellmessig verdig under 100 kroner, vil selskapet få skattemessig fradrag og fullt momsfradrag.

Du kan gi julegaver til kundene dine. Gavene er vanligvis ikke fradragsberettiget, men de kan være det om gaven er en reklameartikkel av liten verdi, ikke over 240 kroner, som er direkte knyttet til selskapets virksomhet. Eksempler på små reklameartikler kan være notatbøker eller penner med selskapets logo. Gavene må gis til et stort antall kunder for at de skal være fradragsberettiget.

Vi håper dette var oppklarende. Har du spørsmål knyttet til skatteregler for gaver og firmagaver, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne!

Kilde: Lovdata